contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Naast de contributie is € 5,00 per kwartaal verschuldigd voor de schoonmaak van het verenigingsgebouw.

VANAF 2019 BEDRAAGT DE CONTRIBUTIE:

Jeugd recreatief € 20,50 per kwartaal (+ € 5,00 schoonmaak)
Jeugd competitie spelend € 25,75 per kwartaal (+ € 5,00 schoonmaak)
Senioren recreatief € 30,50 per kwartaal (+ € 5,00 schoonmaak)
Senioren competitie spelend € 39,50 per kwartaal (+ € 5,00 schoonmaak)

De betaling van de contributie plus de kosten van schoonmaakt ( € 5,00) vindt plaats per kwartaal en uitsluitend via automatische incasso.